Haerlem - een historische vereniging

 

De Historische Vereniging Haerlem waarvan ik lid ben, beschikt over een wel heel historisch 'clubgebouw'. Zetel van onze vereniging is Gebouw 'De Hoofdwacht', een van de oudste stenen gebouwen van Haarlem. Het gebouw, waarvan de oudste delen uit het midden van de dertiende eeuw stammen, bevindt zich aan de Grote Markt 17, op de hoek van de Smedestraat.

 

Historisch onderzoek is in principe een eenzame bezigheid. Graven in archieven, lezen van boeken, artikelen, bronnenmateriaal. Feiten en meningen selecteren. Reflecteren op al die gegevens, nadenken over een langzaam zich vormende eigen mening over het onderwerp. En dat is nog maar de helft van het werk. Vervolgens moet dat alles zijn beslag krijgen in een zorgvuldig geschiedverhaal.

 

Schrijven is eveneens een eenzame bezigheid. Niet alleen moet de inhoud juist zijn, maar die inhoud moet ook worden vormgegeven in een taalkundig correcte structuur, die ook nog eens prettig leesbaar moet zijn voor de geïnteresseerde lezer m/v.

Om deze redenen is het aangenaam om samen te werken in een historisch onderzoeksproject. Dat vormt ook een belangrijke pijler onder het bestaansrecht van de Historische Werkgroep Haerlem

Hieronder staan de historische publicaties waaraan ik sinds 2002 heb meegewerkt, als actief lid van de Historische Vereniging Haerlem, in de Historische Werkgroep die deel uitmaakt van die vereniging. Vanaf 2000 als gewoon werkgroepslid, en tussen oktober 2001 en juni 2011 als voorzitter. Daarna heb ik me een poos teruggetrokken als actief lid. Totdat ik in 2014 de draad weer heb opgeraapt. Als gewoon lid, en zonder (behoefte aan) een eigen project, maar in een ondersteunende rol.

 

Voor een totaal-overzicht van de vele tientallen publicaties van de werkgroep sinds 1974: ga naar de website van haerlem.nl . Ga daarna met de muis in de rode kopbalk naar 'werkgroepen', dan naar 'historische werkgroep' en vervolgens naar 'publicatielijst' en klik op het gekleurde PDF bestand.

 

Publicaties waaraan ik een bijdrage heb geleverd:

 

Marcel Bulte, Wim Post:

'Bloeiende bedrijvigheid - 400 jaar bloembollenbedrijven in zuid-Kennemerland'.

Haarlem, 2002, 264 pp.

(redactionele ondersteuning gegeven).

 

Leny Wijnands

in Haerlem Nieuwsbrief 2002, nr 4:

'Breda, een beetje Haarlem in het zuiden'.

 

Marcel Bulte e.a.:

'De Heiliglanden en de Kamp. Wonen en werken aan de vroegere zuidrand van Haarlem'.

Uitg. Vrieseborch, Haarlem, 2004.

Werkgroepsproject.

(meegewerkt aan het historisch onderzoek, en voorwoord geschreven).

klik hier voor heiliglanden 

 

Wim Post, Leny Wijnands-van der Ley,

in: Haerlem Nieuwsbrief 2004 nr 1:

'Wat hebben we hier een kou geleden. 30 jaar Historische Werkgroep'.

 

L. Wijnands-van der Ley,

in Haerlem Jaarboek 2005 (uitgeg. 2006), p. 129-175:

'De Vereniging Geloof en Wetenschap (1908-1960). Een fragment uit de geschiedenis van de verzuiling in Haarlem'.

(eigen individueel onderzoek).

 

Thon Fikkerman (gids), Daan Kerkvliet (fotograaf), Leny Wijnands (tekst),

in Haerlem Nieuwsbrief 2007, nr 3:

'De Erwtenzak'.

 

Leny Wijnands-van der Ley (onderzoek en redactie) ism leden van de HWVH:

'Meer dan steen... De Haarlemse kerken en andere gebedshuizen, vroeger en nu'.

Wormer/Haarlem, 2007. 148 pp.

Werkgroepsproject.

klik hier voor meer dan steen

 

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,

in Haerlem Nieuwsbrief 2008 nr 1:

'De concrete stedenband Haarlem-Mutare, in de Spaarnoogbuurt'.

 

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,

in Haerlem Nieuwsbrief 2008 nr 2:

'Doornroosje in Haarlem'.

 

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,

in Haerlem Nieuwsbrief 2008 nr 3:

'Het huis met de handtekening ... van de Haarlemse architect Jacob London (1872-1953)'.

 

Leny Wijnands, Piet de Rooy

'Historische Canon van Haarlem'

95 pag., rijk geïllustreerd

HDC MEdia, 2008

klik hier voor canon haarlem

 

Thon Fikkerman, Daan Kerkvliet, Leny Wijnands,

in Haerlem Nieuwsbrief 2010, nr 1:

'Luisteren naar je voeten'

 

Leny Wijnands

in: Haerlem Nieuwsbrief 2010, nr. 2

Historische Werkgroep: vraagbaak of doorgeefluik? (over de vraag wat het oudste deel van Haarlem is)

 

Leny Wijnands-van der Leij

in: Haerlem jaarboek 2009 (uitgeg. 2010), p. 118-150

'De Haarlemse architect Jacob London (1872-1953)

 

Leny Wijnands-van der Leij

in: Haerlem Nieuwsbrief 2010, nr 3:

De historische werkgroep: vraagbaak of doorgeefluik? (over de moderne schrijfwijze van de stadsnaam)

 

Carly Misset ea: De Canon van Kennemerland, 2010

De geschiedenis van Kennemerland in 27 verhalen

(Mijn bijdrage: lid redactiecommissie, redactionele ondersteuning, en verhaal 21.)

klik hier voor canon kennemerland

 

Leny Wijnands: De heks van Haarlem?

In: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 37, 2014, p. 72-73

 

Klaas de Jong: Zuiderhout, een Haarlemse wijk tussen Spaarne en Hout

Uitg. Spaar en Hout, 2015.

(Mijn bijdrage: redactionele en praktische ondersteuning)

klik hier voor zuiderhout

 

Leny Wijnands: Van bioscoop tot kerk, van kerk tot fitness centrum

In: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 39, 2015, p. 90-94

met foto's van Wim Post

 

Klaas de Jong: Pieter Rixtel 1643-1673, een dichter zonder rust.

Uitg. Verloren, Hilversum, 2015

(Mijn bijdrage: redactionele ondersteuning)

klik hier voor Rixtel

 

Leny Wijnands: Oom Gips in Haarlem

in: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 41, 2015, p. 92-96.

 

Leny Wijnands: Zo brutaal als de beul van Haarlem

in: HRLM Haarlemse stadsglossy nr 44, 2016, p.36-42

 

Dick van Gijlswijk: Alle arme kinderen naar school!

De stadsscholen van Haarlem 1757-1857

Uitgave van Historische Vereniging Haerlem, 2016

(mijn bijdrage: tekstadvies)

klik hier voor arme kinderen

 

Leny Wijnands: Haarlem als Sint Baaf-stad

in: HRLM nr 51, 2017, p. 36-42

 

Boudewijn van Os: De kleine geschiedenis van Haarlem, voor Dummies.

Uitgever: BBNC, Amersfoort, 2017

(mijn bijdrage: redactie op taal, interpunctie en historische context. Ook Klaas de Jong, Neerlandicus, heeft op taal gecorrigeerd)

klik hier voor kleine geschiedenis

 

Chris Brunner: De Adriaan - Biografie van een stadsmolen

uitgeverij Loutje, Haarlem 2017.

(mijn bijdrage: historische screening)

ISBN 978 94 91936 07 4

144 pag.

klik hier voor Adriaan

 

"Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573)"

door Barbara Kooij.

(mijn bijdrage: eerste hulp bij opzetten; eerste redactionele ondersteuning)

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2018.

ISBN 978 90 8704 74 67. 334 pag.

klik hier voor spaanse ooggetuigen

 

Verder nog:

Schrijven van teksten bij historische tentoonstellingen, in 2007 (gebedshuizen in Haarlem) en 2015 (Handel en wandel in de Damstraat).

Diverse artikelen voor de Haerlem Nieuwsbrief, en voor de website www.haerlem.nl .

Het bijwerken van de publicatielijst van de Historische werkgroep op bovengenoemde website van de vereniging. Korte artikelen in HRLM, de Haarlemse stadsglossy, geschreven voor een breed publiek.

*

Veel historische titels zijn uitverkocht. De meeste worden niet herdrukt. Boeken uitgegeven door (of mede door) de Historische Vereniging Haarlem, zijn veelal nog wel bij die Vereniging te verkrijgen. Voor andere titels: beste info: bij Boekhandel De Vries, Haarlem. Ook de niet meer te koop zijnde boeken kunnen nog wel worden ingezien bij het Noord-Hollands Archief NHA, eveneens in Haarlem.