• Leny van der Ley, schrijfster
  • Leny Wijnands-van der Ley, historicus

Binnenkort

 

 

Onder de kop 'Binnenkort' verschijnt een synopsis van de manuscripten die in diverse stadia van bewerking zijn.

 

Van nagenoeg af tot nog maar half geschreven.

Maar wel voldoende 'af' om min of meer zeker te weten hoe het eindproduct er ongeveer uit gaat zien.

 

Al blijft de reis van idee tot eindtekst even hachelijk als het oversteken van een ravijn over een wankele brug...

*

 

Synopsis 'Guilty pleasures'

 

Een rouwende weduwe en een gefrustreerde beroemdheid komen bij een eerste ontmoeting hevig in conflict met elkaar. Hoe komt het dat ze toch een diepe vriendschap ontwikkelen?

Als ze zijn leven redt door een simpele handeling, wil hij haar een onschuldig 'guilty pleasure' aanbieden om, ondanks de rouw, toch een beetje van de lichtere toets van het leven te genieten. Een stiekem genoegen waarvan niemand hoeft te weten.

Ze is gevleid dat hij zoveel aandacht aan haar schenkt,  maar ze weet niet zo goed raad met de gevoelens die dat oproept.

Nadien geeft dat haar stof tot nadenken. Wat heeft deze ontmoeting hen gebracht?

 

*

 

Synopsis  'Verblind'

roman

 

Liefde is blind, volgens het spreekwoord. Soms is die diepe emotie zo verblindend dat zelfs de dood geen scheidslijn vormt. En dan staat die heftige herinnering een toekomstig geluk in de weg.

Victor zoekt en vindt en verliest de liefde van zijn leven. In latere jaren is daar Anneke. Hij wil dat ze na zijn dood met zijn zoon Valentijn trouwt. Die moet aanvankelijk niets van haar hebben. Hij kiest uiteindelijk uit zichzelf voor Anneke, maar hij kan haar gevoelens niet begrijpen. Hun zonen Ernst en Victor vullen hun leven totaal verschillend in, mede door de houding van hun moeder. En wat is de rol van Sam in hun levens?

 

*

 

Synopsis  'Muggenbeten' 

Haarlemse verhalen

 

Deze bundel, een combinatie van  Frivole Fictie en Ernstige Essays over Haarlems verre en recente verleden, biedt een eigenzinnige kijk op Haarlem, zijn geschiedenis en zijn inwoners, de Haarlemse Muggen.

Van de oorsprong van de plaatsnaam en een jolig verhaal over de onstichtelijke stichter van de nederzetting, via de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd naar recentere tijden en mensen, komen heel wat Haarlemse muggen voorbij. Totdat in onze eigen tijd sommige herkenbare figuren opduiken, al dan niet onder pseudoniem.

Maar bedenk wel, muggenbeten kunnen venijnig zijn…