Geheugenverlies

 

roman

 

Jeanet leeft een rustig, regelmatig leven in Woking, een stadje niet ver van Londen. Ze is zich bewust dat ze haar geheugen kwijt is, dat ze alleen nog herinneringen heeft aan de afgelopen acht jaar dat ze hier woont. Een ernstig ongeluk en een maand in coma hebben dat geheugenverlies veroorzaakt. Ze is er niet steeds mee bezig, ze leeft heel erg in het heden.

Maar op een sombere novemberdag komt haar verleden opeens op een vervelende manier tot leven. Ze wordt herkend door een norse man die zegt dat hij haar echtgenoot is. Hoewel ze dat probeert te ontkennen, komt er steeds meer waarheid over haar verleden aan het licht. Het zijn geen aangename waarheden, en haar hele leven komt op z'n kop te staan. Hoe ze met de bizarre waarheid omgaat, en hoe haar leven verder verloopt, vertelt dit verhaal.

Ze ontmoet vriendelijke en hulpvaardige mensen, maar ook verwrongen geesten en zwaar gefrustreerde figuren, die haar leven dreigen te verwoesten. Jack staat naast haar, maar dat vrijwaart hen beiden niet van veel ongemak, ongeluk en verdriet.

Eind goed, al goed? Nee, niet in strikte zin. Al is er veel wat vertroost.

 

Geheugenverlies is uitgebracht in  juni 2023.

 

 

*

 

A summary in English: Loss of memory

 

novel

 

Jeanet lives a relaxed regular life in Woking, a township near London. She knows that she has lost her memory, that she only remembers the latest eight years that she lived here. A serious accident and a month in coma has caused this loss of memory. She does not constantly think about it, she lives in the present.

But on a dark November day her lost past suddenly comes to life in a nasty way. She is recognized by an unfriendly man who tells her he is her husband... Although she tries to deny it, more and more truth of her past comes to light. These are not pleasant truths, and her whole life turns upside down. How she deals with this bizarre truth, and how her life goes on, is what this story tells.

She meets friendly and helpful people, but also twisted and confused minds who threaten to destroy her life. Jack stands at her side, but that does not save them from sadness and despair.

Is all well that ends well? No, not in the strict sense, even if there are happy moments as well.

 

Loss of memory was published in June 2023.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb