meer Wittenburg

 

De Wittenburg Dynastie

 

Deze historische familieroman vertelt het verhaal van een verarmde Amsterdamse familie. Jo en haar dochter Sina worden uitgebreid geportretteerd, met een korte uitloop naar de derde en vierde generatie.

Tegen de achtergrond van 20e eeuws Amsterdam met zijn grootstedelijke problematiek, de crisis van de dertiger jaren en de gevaren en noden van de oorlogstijd, worden hun levensbeslissingen begrijpelijk. Dat de familie zou afstammen van een geslacht dat betere tijden heeft gekend, wordt slechts door een toevallige vertelling aan de vergetelheid ontrukt. Maar, zoals moeder Sien nuchter opmerkt: zo'n verhaal, daar betaal je de bakker niet mee. En niemand weet of het echt waar is.

Aan het begin van de 20e eeuw balanceert de familie tussen fatsoenlijke armoede en de goot. Hoe volgende generaties daarmee omgaan, en welke hilarische en soms groteske gevolgen dat heeft, wordt in dit boek beschreven. De titel is een ironische knipoog.

 

De achtergrond:

Het verhaal bevat autobiografische elementen, maar de eigen familiegeschiedenis is veralgemeniseerd, met de bedoeling dat familieleden zichzelf niet meteen herkennen (en buitenstaanders al helemaal niet). Bovendien is dat persoonlijke verhaal omgewerkt tot een historische roman. Die 'geromantiseerde' familiegeschiedenis is ingebed in het werkelijke twintigste eeuwse bestaan in de stad Amsterdam, met alle ups en downs die uit de alledaagse werkelijkheid geplukt zijn zonder de realiteit geweld aan te doen. Leidraad in het verhaal is de armoede in de familie, die al aan het begin van de negentiende eeuw is ingezet en waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt.

 

Dat een familieverhaal is geromantiseerd, dat wil zeggen omgewerkt tot de roman-vorm, wil niet zeggen dat de gebeurtenissen zijn gedramatiseerd, met andere woorden: niet heftiger of dramatischer gemaakt dan de werkelijkheid. Die was vaak al heftig en dramatisch genoeg.

Het 'romantiseren' toont zich vooral in de namen en de dialogen. Die zijn op sommige plaatsen aangepast aan de romanvorm. Het zij mij vergeven. Ik wilde een persoonlijk verhaal schrijven dat toch algemene zeggingskracht had.

 

Omvang: 177 pag.

ISBN nummer: 978-94-6008-267-02

Te bestellen bij: www.kirjaboek.nl

Prijs E 14,50 ex verzendkosten

Nog 1 auteursexemplaar.

Maak jouw eigen website met JouwWeb